articles                                                                                                                                            articles

Sverre Paaske Sverre Paaske

Epigenetisk löpning

Det är ett känt faktum att regelbunden träning förbättrar hälsa, livskvalitet och livslängd. Det bildas nya blodkärl och mitokondrier i skelettmuskulatur, hjärna och hjärta. Blodtrycket förbättras och de substanser som driver inflammationer blir mindre aktiva. Mekanismerna bakom dessa förändringar kan kartläggas på flera nivåer. Det beror på vilket perspektiv man anlägger. I botten ligger dock generna. De är vårt arv och vårt öde.                                                                                
                                                                                                                                                Read More

Carlos Orozco Carlos Orozco

Epigenetics and the Epigenome
By Carlos Orozco
BSc, MSc, ND, MD, PhD, FPAMS
Scientific and Medical Director Cell Well Being

Traditionally speaking epigenetics is the study of heritable changes in gene expression that are not mediated through the DNA sequence but through the proteins found in the cell nucleus as well as those found in the cellular membrane                                                                                                                                                                                                              Red More

Sverre Paaske Sverre Paaske

Når miljøet styrer genene.  By Sverre Paaske (Norwegian)
Om epigenetikk og viktigheten av metylrike kosttilskudd og mat bedrer vår helse. Er du aldri syk? Da kan du kanskje takke din mor og bestemor! Hvordan vi spiser, tenker og lever, programmerer genene våre og dermed helsa til kommende generasjoner. Denne programmeringen begynner allerede før et barn er unnfanget og kan nedarves gjennom flere slektsledd. Med andre ord kan kostholdet til din bestemor påvirke din helse i dag.                                                                         les mer/read more

Carlos Orozco Carlos Orozco

DNA Screening and Epigenetic Reporting.
By Carlos Orozco 
BSc, MSc, ND, MD, PhD
It is now acceptable for companies to develop technology that allows for DNA testing (widely used in forensic science and paternity testing), and for finding out the sensitivity and sensibility of people towards the intake of basically pharma drugs.                                          Read More

Vad är epigenetik?                                                                                         SE

Lovisa Heyman Lovisa Heyman

Text: Lovisa Heyman
I kroppens celler finns vår arvsmassa, DNA, som innehåller gener.  Generna utgör ritningen som bestämmer hur vi ser ut och fungerar.  Alla celler innehåller samma gener. Men hur skiljer sig då till exempel en benmuskel från ett öga, trots att de byggs utifrån exakt samma ritning?

Det handlar om hur generna används. Alla gener är inte påslagna överallt. I en muskelcell är bara muskelgenerna påslagna, och i ögat är istället ögongenerna aktiva.
Man kan likna det vid ett piano; pianot har alltid samma tangenter, men man kan spela olika melodier på dem. Det är bara tangenterna som trycks ned som hörs. Kroppens system för att bestämma vilka tangenter som skall tryckas på, det vill säga vilka gener som skall vara påslagna, kallas epigenetik.
Ordet härstammar från grekiskan och betyder över (=”epi”) genetik. Epigenetik fungerar som en länk mellan arv och miljö. Det finns olika så kallade epigenetiska markeringar. De kan sättas på en gen och fungera antingen som grönt ljus eller som stoppskyltar för om genen ska vara aktiv.  Genom epigenetisk reglering kan alla kroppens celler byggas utifrån en och samma ritning. Epigenetiken kan också påverkas av miljön vi lever i, och på så sätt interageras vårt arv med miljö.

Videos med
Lovisa Heyman